AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Prosíme návštěvníky Beskyd, aby respektovali zákaz vstupu na vrchol Kněhyně

Prosíme návštěvníky Beskyd, aby respektovali zákaz vstupu na vrchol Kněhyně

Prosíme návštěvníky Beskyd, aby respektovali zákaz vstupu na vrchol Kněhyně

20.4.2018

Je to jediná z nejvyšších beskydských hor, kde dostala příroda přednost před lidmi.

Důvod je jednoduchý – je mimo jiné domovem vzácných druhů ptáků, jako je jeřábek lesní či puštík bělavý. Je to i jedno z posledních míst, kde jsou vhodné podmínky pro život kriticky ohroženého tetřeva hlušce. Všichni tito ptáci jsou velmi citliví na rušení.

"Víme, že vrchol Kněhyně je pro návštěvníky velkým lákadlem, ale chceme je požádat, aby Kněhyni natrvalo škrtli ze svých plánů a cílů. Dopřejme této hoře a jejím divokým obyvatelům trochu klidu od nás, všetečných lidí. Poslední beskydští tetřevi – na rozdíl od sportovců, turistů a fotografů, nemají kam odejít. Děkujeme,“ vysvětluje Jiří Lehký z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Beskydy.

Stezka na Kněhyni byla kvůli vzrůstající návštěvnosti, která začala ohrožovat zdejší přírodu, před více než deseti lety zrušena a platí zákaz vstupu na vrchol.  Přesto se najde opravdu mnoho lidí, kteří nedbají velmi pečlivého značení, informačních tabulí ani zábradlí, a na vrchol se vydají. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Beskydy na „zrušeném“ chodníčku provádí automatické počítání návštěvníků, v území se pohybují strážci. Přesto proud zvědavců neslábne, spíše naopak [1].  

„Co je platné, že jsou na Kněhyni výborné podmínky pro tetřeva, když pro neustálé rušení zde prakticky nemá šanci. Přitom v loňském roce byl zahájen ambiciózní projekt Lesů ČR, který má skomírající populaci zdejších tetřevů posílit. Existence míst, kde budou mít vzácní ptáci klid, je nezbytnou podmínkou. Logicky by jim ho měly poskytnout nejpřísněji chráněné rezervace,“ dodává Václav Tomášek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Beskydy.

Tetřev hlušec, foto Zdeněk Patzelt

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt