AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Promarněná šance ÚSES, bělokarpatské louky i ptáci Krkonoš

Promarněná šance ÚSES, bělokarpatské louky i ptáci Krkonoš

Promarněná šance ÚSES, bělokarpatské louky i ptáci Krkonoš

28.8.2017

To všechno a ještě mnohem víc nabízí poslední číslo časopisu Ochrana přírody.

Obsáhlý článek Václava Hlaváče a Pavla Pešouta komentuje novou metodiku vymezování ÚSES, kterou autoři považují za promarněnou příležitost. Libor Ambrozek vás zavede do národní přírodní rezervace Porážky, která je stejně zajímavá jako mnohem známější Čertoryje.

Evropské komise rozšířila začátkem srpna seznam významných invazních nepůvodních druhů. Co z toho plyne pro péči o naši přírodu se dozvíte v článku Jana Plesníka.

O výstupech projektu, který zmapoval aktuální rozšíření ptáků v našem nejvyšším pohoří, pojednává článek Jiřího Flouska Ptáci Krkonoš po dvaceti letech.

V rubrice Mezinárodní ochrana přírody se dozvíte, jaký je systém chráněných území v Moldávii, nejchudší evropské zemi a a na co by se mohla zaměřit česká rozvojová podpora.

Rozhovor s předsedou výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Böhnischem vás zavede do zákulisí této instituce, zejména v souvislosti s novelou zákona o ochraně přírody.

 Výše uvedené byla jen malá ochutnávka toho, co se můžete v posledním čísle časopisu Ochrana přírody dozvědět.

 Přejeme zajímavé čtení.

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt