AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Projekt určí, co dělat, aby byly řeky prostupnější

Projekt určí, co dělat, aby byly řeky prostupnější

Projekt určí, co dělat, aby byly řeky prostupnější

14.6.2016

Naši říční síť dělí více než 6000 překážek, zejména jezů, které jsou vyšší než jeden metr.

Pro ryby a další živočichy tvoří nepřekonatelnou bariéru, v řekách vznikají oddělené umělé úseky. Zmapování těchto překážek, sledování chování ryb a návrh, jak řeky učinit prostupnějšími, je cílem projektu, na kterém spolupracuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR s dalšími partnery.

 Množství překážek je problémem zejména pro ty ryby, které migrují mezi sladkovodním a mořským prostředím, v našich podmínkách tedy pro úhoře říčního a lososa obecného.

 „V první fázi především sbíráme data, abychom mohli vytvořit on-line databázi migračních bariér a již vybudovaných rybích přechodů, které živočichům pohyb přes bariéry umožňují. Ve druhé se zaměříme přímo na ryby. Budeme sledovat, jak se ve vodním toku pohybují, jak migrují skrz rybí přechody. Ty opatříme monitorovacím zařízením a odchycené ryby z nadjezí i podjezí vysílačkami [4]. Podle velikosti vodního toku, druhové pestrosti ryb i jejich velikostního spektra budou ve vybraných lokalitách značeny stovky až tisíce ryb. Určíme tak, jakým způsobem jsou rybí přechody využívány, zda-li jsou některé z nich rybami preferovány, případně pro jaké druhy jsou vybudované přechody obtížně překonatelné,“ popisuje Pavel Marek z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

 Více informací najdete v tiskové zprávě

Projekt „Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě v ČR“ byl podpořen  grantem z EHP fondů 2009 -2014,  z programu CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby/ Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu.

Partnery projektu jsou Beleco, z. s., Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i. (VÚV) a  Norwegian Institute for Nature Research (NINA).  

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt