AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Pro hořeček mnohotvarý český byl schválen záchranný program.

Pro hořeček mnohotvarý český byl schválen záchranný program.

Pro hořeček mnohotvarý český byl schválen záchranný program.

23.2.2011

Hořeček mnohotvarý český roste jen u nás – je českým endemitem.

Patří mezi kriticky ohrožené druhy a desetileté sledování ukázalo, že zejména na malých lokalitách dochází ke zhoršení stavu jeho populací. Důvodem jsou zejména změny v hospodaření v krajině – přerušení pastvy ovcí a koz, obohacení lokalit živinami, zarůstání a zalesňování stanovišť. Pomocí experimentálního testování vlivu různého obhospodařování byl navržen vhodný způsob péče, který bude během záchranného programu realizován na 32 prioritních populacích (ze současných 68) v pěti oblastech výskytu – jihozápadních a severovýchodních Čechách, Drahanské vrchovině, na Táborsku a na Českomoravské vrchovině. Dalšími aktivitami jsou podpora vybraných populací dosevem semen z místních zdrojů a vyšší informovanost veřejnosti a zejména hospodařících subjektů.

Cílem záchranného programu, který schválilo ministerstvo životního prostředí,  je zastavit úbytek a zmenšování lokalit s výskytem tohoto jedinečného druhu.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt