AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Příjem žádostí do národního dotačního programu POPFK

Příjem žádostí do národního dotačního programu POPFK

Příjem žádostí do národního dotačního programu POPFK

19.8.2019

Podporuje se třeba tvorba tůní, výsadba alejí či likvidace invazních druhů.

V souvislosti se schválením dokumentace programu 115 17 Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny byla dne 19. 8. 2019 byla vyhlášena výzva MŽP č. 2/2019. Výzva je vyhlášena jako kolová s příjmem žádostí od 19. 8. 2019 do 30. 9. 2019 a je určena pro podprogramy 174, 175 a 176. Podporovaná opatření jsou například tvorba tůní, výsadba alejí podél cest, opatření pro zlepšování druhové, věkové a prostorové skladby lesních porostů či likvidace invazních druhů. Sběrnými místy žádostí jsou regionální pracoviště AOPK ČR - viz kontakty.

Výzvu a její přílohy naleznete na stránkách MŽP zde: https://www.mzp.cz/cz/invazivni_druhy_druha_vyzva

Ilustrační foto: Jana Doležalová

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt