AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Při opravě Velkého Pařezitého rybníka se zváží kácení každého stromu

Při opravě Velkého Pařezitého rybníka se zváží kácení každého stromu

Při opravě Velkého Pařezitého rybníka se zváží kácení každého stromu

27.8.2018

S jeho vypouštěním se začne počátkem září.

Shodli se na tom zástupci města Telč, obce Řásná, rybničních hospodářů níže po toku, AOPK ČR a dalších. Při rekonstrukci hráze, která je dlouhodobě v havarijním stavu, se bude zvažovat u každého stromu, jestli je jeho pokácení nezbytné.

 „O vodu z rybníka je velký zájem. Podařilo se domluvit, že z povodí neodteče zbytečně ani kapka. Třetina vody se totiž využije k dopuštění rybníka Roštejn, zbytek do ostatních telčských rybníků. Vypouštění počátkem září vyhovuje i zdejším vzácným živočichům, jako jsou užovky a obojživelníci,“ vysvětluje Pavel Trnka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která je správcem Velkého Pařezitého.

„Při rekonstrukci téměř půlkilometrové hráze bude nutné určitě pokácet tři velké stromy, které jsou v místě výpusti rybníka a nálety na návodním svahu hráze. To, jestli bude třeba porazit i další, budeme posuzovat společně s biologickým dozorem stavby, zhotovitelem a krajským úřadem. Samozřejmě se snažíme kácení co nejvíce omezit. Během opravy také budou v přítokové části rybníka vybudovány hrázky, které zaručí, že zdejší cenná rašelinná a mokřadní společenstva nevyschnou,“ objasňuje Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Hráz rybníka je vysoká více než sedm metrů a dlouhodobě prosakuje. Případná povodňová vlna by znamenala značné ohrožení lidských životů, materiální škody i škody na infrastruktuře především v zastavěném území obcí Doupě, Třeštice, Hodice, Jezdovice, Slavice, Kostelec, Dvorce, Rantířov, a měst Třešť a Jihlava. V roce 2013 kvůli riziku povodně dokonce nařídil technickobezpečnostní dozor, aby se voda z rybníka začala odpouštět. 

Bohužel generální oprava hráze nemůže proběhnout při napuštěném rybníku. Oprava totiž nezahrnuje pouze kompletní utěsnění, ale též zvětšení mocnosti hráze vč. realizace nové paty a vyžaduje výměnu dřevěného výpustního potrubí, tedy překop hráze v nejhlubším místě.

„Víme, že oprava nebude pro lidi, kteří jsou zvyklí toto místo využívat k rekreaci, příjemná.  Ale kdyby se rybník musel z bezpečnostních důvodů vypustit neplánovaně, škody na zdejší přírodě by byly zásadní. Nelze totiž ovlivnit, kdy se tak stane a proto mohou být dopady na zdejší ekosystémy podstatně větší, než při pečlivě plánovaném vypuštění a opravě,“ konstatuje Václav Hlaváč.

„V minulosti proběhlo několik pokusů o opravu, ale hráz stále prosakovala a její stav se zhoršoval. Museli jsme proto přistoupit k větší rekonstrukci, která stavebně vyjde na 48 milionů korun. Jakékoli polovičaté řešení by do budoucna nadále nezaručovalo bezpečnost stovek lidí pod rybníkem. Pro ilustraci – maximální výška povodňové vlny v případě protržení hráze v místě průsaků u výpusti bude dosažena během pouhých třiceti minut a do obcí by dorazila za několik minut,“ dodává Pavel Trnka. Na evakuaci obyvatel je tedy kriticky málo času.

Velký Pařezitý je jedinečnou přírodní lokalitou i proto, že se o něj už dvacet let stará AOPK ČR.  Dříve se tu intenzivně rybářsky hospodařilo, nyní je bez vysazované rybí obsádky a voda je čistá. Je přírodní rezervací, která chrání zdejší mokřadní olšiny, rašelinné břízy a na ně vázaná rostlinná společenstva mokřadů.  

Veškeré informace týkající se veřejné zakázky na rekonstrukci rybníka jsou dostupné na profilu zadavatele: https://ezak.mzp.cz/contract_display_9810.html. Podrobné podklady AOPK ČR poskytla také zástupcům petičního výboru Petice za Pařezák.

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt