AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Potvrzeno: v Brdech žije datlík tříprstý

Potvrzeno: v Brdech žije datlík tříprstý

Potvrzeno: v Brdech žije datlík tříprstý

17.10.2016

Je to další doklad toho, že Brdy jsou ostrovem horské přírody uprostřed Čech.

Opeřenec, kterého vzácně můžeme potkat v našich pohraničních horách [1], žije i v jižní části chráněné krajinné oblasti Brdy.

 „To, že datlík tříprstý žije v lesích Třemšínských Brd, potvrzuje, že se tady hospodaří přírodě blízkým způsobem. V lesích tu jsou stromy různého stáří, ponechávány jsou staré a doupné stromy, zlomy a vývraty. Právě takové prostředí datlíkovi vyhovuje, poskytuje mu dostatek potravy i možností k hnízdění,“ vysvětluje Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Brdy.

 Datlík tříprstý patří mezi silně ohrožené druhy. K životu totiž potřebuje jehličnaté či smíšené lesy pralesovitého charakteru se starými stromy, kterých v naší krajině mnoho nezbylo.

 První zprávy o výskytu datlíka tříprstého v Třemšínských Brdech jsou z let 1985 až 1989, kdy bylo jeho hnízdění předpokládáno poblíž obce Chynín [2]. Další zpráva je z přelomu září a října roku 2015, kdy byl zahlédnut v lokalitě Marásek, také v jižní části Brd [3]. Jasný důkaz ale přineslo až poslední pozorování od Josefa Vrány ze září letošního roku. Datlíka vyfotografoval na lokalitě Pod Kamenem poblíž obce Chynín.

Poznámky:

1] Šumava, Blanský les, Novohradské hory, Český les a Krušné hory, Moravskoslezské Beskydy, Hostýnsko-Vsetínská hornatina a Javorníky

[2] Fauna ČR - Ptáci 2/II, 2005: str. 1155

[3] autor Václav Chaloupek - nepublikováno

Foto: Petr Šaj 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt