AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Poslanci na návštěvě AOPK ČR

Poslanci na návštěvě AOPK ČR

Poslanci na návštěvě AOPK ČR

14.4.2011

V březnu proběhla prezentace hospodaření vybraných resortních organizací ve výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Předseda podvýboru pro ochranu přírody a krajiny, Bořivoj Šarapatka, poté požádal o podrobnou prezentaci práce Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Jednání podvýboru se konalo 7. dubna na ústředí této organizace.

František Pelc, ředitel AOPK ČR, a jeho náměstci poslance seznámili s činností celé instituce v oblasti monitoringu, výkonu státní správy, praktické péče o přírodu a krajinu i práce s veřejností. Na konkrétních příkladech - třeba pastvě v národní přírodní rezervaci Raná, revitalizaci potoků na Benešovsku či záchranných programech ohrožených druhů - ukázali, jak tyto činnosti přispívají k ochraně biodiverzity a obnově ekologické stability krajiny. AOPK ČR je příslušná k hospodaření na 177 km2 pozemků, vykonává státní správu na území 24 chráněných krajinných oblastí, 213 národních přírodních rezervací a památek a více než pěti stovek přírodních rezervací a památek. Tato území ovšem nejen spravuje, ale také o ně pečuje. Hodnotí jejich stav, zajišťuje management a přípravu plánů péče. Údaje, které její spolupracovníci v terénu získají, pak slouží jako nejen k rozhodování o podobě další péče o chráněná území, ale i jako informační zdroj pro ostatní orgány veřejné správy.

Poslance zaujaly zejména  tři okruhy problémů, o kterých se diskutovalo podrobněji. Prvním je náhrada újmy za omezení zemědělského, lesního a rybničního hospodaření. Z hlediska vynakládání veřejných prostředků je totiž obecně diskutabilní, zda o náhradu újmy mají žádat i státní instituce spravující státní pozemky. Dalším tématem byl Program péče o krajinu. Slouží k financování drobných a středně velkých konkrétních akcí, které napomáhají údržbě krajiny a chráněných území. A byla to právě poslanecká iniciativa, která letošním roce pro tyto účely na základě konkrétních příkladů z praxe pomohla zachovat stejný objem finančních prostředků jako vloni. Přítomní poslanci se také seznámili s možnostmi, které celé veřejné správě poskytuje Informační systém ochrany přírody.  

Více než dvouhodinové zasedání podvýboru bylo důležité zejména pro formulaci témat, která mohou poslanci ve své práci v budoucnu využít. 

Na problematiku ochrany přírody a péče o krajinu existuje v poslanecké sněmovně  tradičně široká škála názorů. Instituce, které mají ochranu přírody v popisu práce, by tedy měly umět poslancům přesvědčivě doložit, že ochrana společného přírodního dědictví, nejvzácnějších klenotů české přírody, je postavena na odborném základě a zároveň na efektivním využívání finančních prostředků. Práce AOPK ČR obě tato kritéria splňuje.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt