AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Podmáčené louky seče speciální stroj

Podmáčené louky seče speciální stroj

Podmáčené louky seče speciální stroj

6.12.2019

V CHKO Český les je pro péči o podmáčené lokality využívána speciální sekačka.

Již třetím rokem jsou takto sečeny podmáčené louky v NPP Na požárech, slatinné louky v EVL Kateřinský a Nivní potok a její blízké okolí mimo CHKO. Stroj je vybaven otevřenými zaoblenými pásy a zkonstruován tak, aby co nejméně zatěžoval terén. Díky tomu je velmi vhodný pro pozemky, které mají pro běžnou zemědělskou techniku malou únosnost. Lze ho doporučit pro větší plochy zemědělských pozemků, které není možné z důvodu podmáčení obhospodařovat běžným způsobem, ve volné krajině i v chráněných územích. Zaměstnanci regionálních pracovišť AOPK, která zajišťují péči o mokřadní biotopy a podmáčené louky, se na podzim 2019 zúčastnili ukázkového sečení, které proběhlo nedaleko osady Žebráky na Tachovsku.

Foto: Jiřina Hejdová

 Speciální stroj, foto: Jiřina Hejdová Celkový pohled

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt