AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Aktuality >> Podepsáno: středočeské bučiny Ve Studeném bez zásahu člověka

Podepsáno: středočeské bučiny Ve Studeném bez zásahu člověka

Podepsáno: středočeské bučiny Ve Studeném bez zásahu člověka

22.6.2017

Smlouvu o vymezení bezzásahového území dnes podepsali ředitel AOPK ČR František Pelc a generální ředitel LČR Daniel Szórád.

Vyznačení bezzásahových území je společným projektem těchto dvou organizací.

Ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR je nyní na 638 hektarech devět bezzásahových území. Jen ve Středočeském kraji jsou tři – Doutnáč, Havrany a nyní lokalita Ve Studeném.  „Jde o nejrozsáhlejším lesy s původní skladbou dřevin v údolí Sázavy a nejzachovalejší bučinu ve středních Čechách. Díky převážně severní expozici, dostatečné vlhkosti a velkému sklonu i členitosti se tu daří mnoha rostlinám i živočichům,“ uvedl Daniel Szórád. Pralesovité bučiny jsou od roku 1935 nejstarším chráněným územím benešovského okresu a patří do evropské soustavy Natura 2000. „Pozoruhodné je množství hub – najdeme jich tu na 350 druhů. Vyhovuje jim, že jsou ve zdejších lesích stromy různého stáří, což v běžných hospodářských lesích nenajdeme. Domov zde má i například holub doupňák, lejsek bělokrký, nepravidelně tu hnízdí lejsek malý a čáp černý. Také proto jsem rád, že zdejší přírodní divadlo nebude nikdo a nic rušit. V období klimatické změny se nám budou přírodovědné poznatky získané Ve Studeném hodit,“ vysvětlil František Pelc.

Přírodovědci v těchto vybraných částech lesa pozorují samovolný přírodní vývoj a jejich poznatky využívají lesníci i ochránci přírody pro rozvoj přírodě blízkých forem lesního hospodaření i stanovení péče o chráněná území.

Více najdete na http://www.ochranaprirody.cz/pro-novinare/tiskove-zpravy/sutove-lesy-u-sazavy-dalsich-tricet-hektaru-pro-neruseny-vyvoj-prirody/

veStudenem_podpis2

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt