AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Pastva v Lounském středohoří

Pastva v Lounském středohoří

Pastva v Lounském středohoří

5.8.2011

Už od samého počátku projektu LIFE+ (Aktivní ochrana evropsky významných lokalit s teplomilnými společenstvy a druhy v Lounském středohoří) probíhá na kopcích lounské části Českého středohoří pastva smíšeného stáda ovcí a koz.

Terén kopců je několikrát za den přepásán za asistence pastevce a pasteveckých psů.

Stáda část vegetace spasou, část sešlapou, a tak výrazně přispívají k obnově nízkostébelných stepí.  Při pohybu svými kopýtky narušují půdní kryt, a tak vytváří lepší podmínky pro klíčení semen běžných i vzácných druhů rostlin. Semena tak neuschnou na povrchu, dostávají se do vlhké půdy a mají tedy větší šanci založit další generaci. Kozy se navíc okusem větviček podílejí na zamezování nežádoucího šíření křovin.
V současné době se pase v okolí Oblíku, na vrchu Raná a na Číčově. Tradiční způsob hospodaření se po několikaleté pauze vrací na vršky Lounského středohoří a přispívá tak k udržení současného stavu a charakteru krajiny.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt