AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Operační program Životní prostředí: seminář v Pardubicích

Operační program Životní prostředí: seminář v Pardubicích

Operační program Životní prostředí: seminář v Pardubicích

9.5.2017

Aktuální informace k administraci žádostí do prioritní osy 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu můžete získat již 11.května.

Pořádá jej Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště Východní Čechy ve spolupráci s Pardubickým krajem.

Seminář naváže na již proběhlé setkání v roce 2016 a stejně jako v loňském roce je vhodný pro zástupce obcí, obecních úřadů i žadatele, kteří připravují žádost o podporu v rámci prioritní osy 4 OPŽP 2014 - 2020 v územní působnosti Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Termín konání:

11. 5. 2017 od 9.00 do cca 14.00 hod.

Místo konání:

Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice - Sál Jana Kašpara v budově Reálky (budova C)

Pozvánku najdete zde

Foto: Zuzana Růžičková

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt