AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Neváhejte: poslední volná místa na exkurzi do NPR Ranšpurk

Neváhejte: poslední volná místa na exkurzi do NPR Ranšpurk

Neváhejte: poslední volná místa na exkurzi do NPR Ranšpurk

11.4.2018

Koná se 28. dubna a je součástí sady exkurzí k Roku českých pralesů.

Zájemci uvidí, jak vypadají lesy, které jsou dlouhodobě ponechány bez lidských zásahů. Dozvědí se, jaký mají význam pro ochranu přírody, jak tu probíhá výzkum a jak se dají poznatky využít. Průvodci budou vědečtí pracovníci odboru ekologie lesa Výzkumného ústavu Silva Taroucy. Exkurze připomenou, že letošek není jen výročím české státnosti, ale i výročím ochrany českých pralesů [1]. První z nich, do národní přírodní rezervace Ranšpurk [2] na soutoku Moravy a Dyje, proběhne už 28. dubna, další pak 12. května.

Zájemci se mohou hlásit zde: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/kalendar-akci/exkurze-k-roku-ceskych-pralesu/ranspurk/

 

„Na Ranšpurku návštěvníci uvidí fascinující zbytek lužního pralesa, kterému se někdy s lehkou nadsázkou přezdívá Moravská Amazonie. Je to neobyčejně pestré území plné tůní, močálů, obrovských starých stromů, keřů, bylin, hmyzu a ptáků. Ve dřevě obrovských starých dubů se vyvíjí tesařík obrovský, ve větvích žije vzácný mravenec lužní, v korunách stromů hnízdí orel královský,“ popisuje zdejší přírodní divadlo František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

 

Ochrana českých pralesů letos slaví významné výročí. Je to totiž přesně 180 let, kdy se majitel novohradského panství Jiří František August de Langueval-Buquoy rozhodl, že jádrové území dnešního Žofínského pralesa zachová „jako památník dob dávno minulých názornému požitku pravých přátel přírody“. Jednalo se o první vědomou ochranu pralesovitého porostu na našem území a čtvrtou v Evropě [3].

 

„Boubínský prales je o dvacet let mladší než ten Žofínský. V roce 1858 se na podnět vimperského lesního správce Josefa Johna rozhodl kníže Jan Adolf II. ze Schwarzenbergu, že v oblasti hory Boubín pralesovitý porost uchrání od těžby. Josef John v něm od roku 1847 prováděl výzkumy a pozorování. Z toho je zřejmé, že stejně jako historie ochrany pralesovitých porostů, je stará i snaha o jejich výzkum,“ vysvětluje Tomáš Vrška z Výzkumného ústavu Silva Taroucy.

 

Přehled všech exkurzí k Roku českých pralesů je k dispozici na adrese: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/kalendar-akci/exkurze-k-roku-ceskych-pralesu/

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt