AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Nejstarší chráněná krajinná oblast na Moravě ve (staro)novém kabátě

Nejstarší chráněná krajinná oblast na Moravě ve (staro)novém kabátě

Nejstarší chráněná krajinná oblast na Moravě ve (staro)novém kabátě

19.3.2019

Vláda svým nařízením schválila změnu hranic CHKO Moravský kras.

Ta se rozšíří o zhruba o 6 km2 cenných bučin a dubohabřin v jižní části Moravského krasu a o oblast s ponory krasových toků u Ždáru a Holštejna. Zároveň z CHKO byly vyňaty části zastavěných obcí a města a lesy s nepůvodními smrkovými monokulturami.

„Kromě úpravy hranic se mění i zonace chráněné krajinné oblasti.  Ta zajistí lepší péči o cenné krasové území, které je důležité i pro ochranu podzemních vod. Jednoduše řečeno, to, co děje na povrchu, má přímý dopad i na kvalitu a množství vody v podzemí. Všechny změny jsme projednávali s obcemi a hlavními hospodáři v území. Pokud někde dojde k omezení hospodaření – zejména to může nastat právě kvůli ochraně podzemních vod v oblastech nad Amatérskou krasovou jeskyní nebo kolem skupin závrtů i Vilémovic, dostanou vlastníci či nájemci finanční kompenzaci,“ vysvětluje Leoš Štefka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí Správy CHKO Moravský kras.

Zpřesnily se také bližší ochranné podmínky se specifickým důrazem na ochranu krasových jevů, kdy jakékoli využívání jeskyní je vázáno na souhlas ochrany přírody. Důvodem byl zvyšující se tlak na nejrůznější využívání dnes nepřístupných jeskyní a potřeba přesného stanovení ochrany jak vlastních jeskyní, tak i unikátní bioty podzemního světa.

Poznámky:

[1] CHKO Moravský kras byla vyhlášena v roce 1956, o pouhý rok starší je naše nejstarší CHKO - Český ráj. Více na http://moravskykras.ochranaprirody.cz/

Foto: Rudické propadání, Leoš Štefka

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt