AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Názory na regulaci vstupu do chráněných území se různí

Názory na regulaci vstupu do chráněných území se různí

Názory na regulaci vstupu do chráněných území se různí

2.4.2013

Ukázala to anketa na internetových stránkách AOPK ČR.

Podle výsledků ankety by 37 % respondentů (197 hlasujících) přivítalo, kdyby se do chráněných území mohlo vstupovat bez omezení. Téměř stejný počet hlasujících (35 %, 187 respondentů) by naopak byl pro větší regulaci vstupu. Stávající systém, kdy se v 1. zónách národních parků a národních přírodních rezervacích nesmí chodit mimo vyznačené cesty, považuje za správný 22 % lidí (117 hlasujících). Dvacet respondentů (1 %) si s otázkou neví rady. 

Anketní otázka zněla: Jaká regulace vstupu do chráněných území je podle vás vhodná? 

Aktuální anketa na internetových stránkách AOPK ČR zní: Čemu by se AOPK ČR měla věnovat především? Praktické ochraně nejohroženějších druhů a nejcennějších území/ Vytváření koncepcí a formulování vizí v ochraně přírody/ Vyjednávání o způsobech hospodaření/ Propagaci ochrany přírody/ Něčemu jinému/ Všechna tato témata zasluhují stejnou pozornost

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt