AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Naše největší CHKO slaví narozeniny

Naše největší CHKO slaví narozeniny

Naše největší CHKO slaví narozeniny

5.3.2018

Chráněná krajinná oblast Beskydy byla vyhlášena přesně před 45 lety.

Krajina nekonečných horských hřebenů, hlubokých údolí, rozlehlých lesů, rozkvetlých luk, dřevěných kostelů i chalup. Krajina jaká u nás nemá obdoby  -  zkrátka Karpaty

Beskydy jsou známé především svými pralesy a výskytem tří druhů velkých šelem – rysa, vlka a medvěda. Zatímco rys a vlk u nás žijí i jinde, medvěda vystopujete jen ve zdejších lesích, kam se někdy zatoulají ze sousedního Slovenska. Cestu jim však komplikují nejen silnice s hustým provozem, ale i pytláci.

Díky intenzivnímu pastevnímu využívání do nedávné minulosti se,  především na Valašsku, dochovala řada druhově bohatých luk a pastvin. Můžeme zde vidět třeba kociánek dvoudomý, pcháč bezlodyžný, orlíček planý, mečík střechovitý a asi 15 druhů orchidejí – některé i ve stovkách jedinců. Zvláštností je hojný výskyt jalovce obecného na pasíncích. Pro Beskydy typické jsou i takzvané sihly - malé mokřady vzniklé v místech sesuvů. Ty, spolu s menšími mokřady na svahových pramenech či v nivách řek, často hostí vzácné druhy rostlin, jako je vachta trojlistá, suchopýr úzkolistý a rosnatka okrouhlolistá, či prstnatec májový. Všechna tato místa jsou závislá na lidské péči – pravidelném kosení či přepásání. Pomáhá ji zajišťovat správa chráněné krajinné oblasti.

František Jaskula, ředitel Správy CHKO, říká, že Beskydy jsou naše poslední živé hory.

Proč? To se dozvíte na tomto odkazu: :  

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/reditel-spravy-chko-beskydy-beskydy-jsou-posledni-zive-hory/1593281

Foto: František Jaskula

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt