AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Náklady obvyklých opatření - aktualizace pro rok 2019

Náklady obvyklých opatření - aktualizace pro rok 2019

Náklady obvyklých opatření - aktualizace pro rok 2019

21.9.2018

Na základě úkolu od Ministerstva životního prostředí přistoupila Agentura ochrany přírody a krajiny k aktualizaci Nákladů obvyklých opatření (NOO) pro rok 2019.

Současné platné NOO jsou k dispozici např. zde a slouží zejména k posuzování efektivity vynakládaných finančních prostředků u záměrů podporovaných z dotačních programů z rezortu životního prostředí v oblasti ochrany a péče o přírodu a krajinu.

V případě zájmu lze podněty k aktualizaci zaslat na email: martina.kobylakova@nature.cz v termínu do 3. 10. 2018.

 

Foto: archiv AOPK ČR.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt