AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Na území CHKO Labské pískovce letos úspěšně vyvedlo mladé 5 párů sokolů a jeden pár čápů černých

Na území CHKO Labské pískovce letos úspěšně vyvedlo mladé 5 párů sokolů a jeden pár čápů černých

Na území CHKO Labské pískovce letos úspěšně vyvedlo mladé 5 párů sokolů a jeden pár čápů černých

3.8.2015

Z hnízd v Labských pískovcích tak do světa vyletělo nejméně osm mladých sokolů stěhovavých a dva čápi černí.

Vyplývá to z pravidelného monitoringu, který provádí AOPK ČR, Správa chráněné krajinné oblasti Labské pískovce ve spolupráci s dalšími odborníky.

„Místa, na kterých se tito vzácní ptáci chystali hnízdit, jsme dočasně uzavřeli pro horolezeckou veřejnost. S jejich označením a hlídáním nám aktivně pomáhali horolezci Českého horolezeckého svazu, za což jim patří velký dík. Při hnízdění jsou totiž oba druhy ptáků velmi citlivé na rušení,“ vysvětluje Miroslav Rybář z AOPK ČR, regionálního pracoviště Ústecko, Správy CHKO Labské pískovce.

„S ochranou sokolů stěhovavých a čápů černých máme již dlouholeté zkušenosti. Vždyť poté, co sokoli z naší přírody úplně vymizeli [1], byli poprvé opětovně vypuštěni do volné přírody v nedalekém Saském Švýcarsku, na území národního parku. Labské pískovce na tuto skalní oblast, která nabízí sokolům i čápům černým dostatek příležitosti k úspěšnému hnízdění, plynule navazují. Na aktivní ochraně hnízdišť od začátku AOPK ČR spolupracovala s horolezci. A právě díky této spolupráci můžeme efektivně předcházet možným střetům horolezecké veřejnosti s hnízdícími ptáky. Dle naší zkušenosti se vyplatí včasné oznámení dočasných uzavírek, lidé je většinou s pochopením respektují,“ dodává Miroslav Rybář.

Více informací najdete v tiskové zprávě

Foto: František Pelc

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt