AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Monitorovací plochy na Lounsku

Monitorovací plochy na Lounsku

Monitorovací plochy na Lounsku

5.9.2011

Kamýk, Číčov, Dlouhý vrch, Křížový vrch a Srdov

Na přelomu srpna a září začali pracovníci Správy CHKO České středohoří vytyčovat monitorovací plochy pro průzkum lokalit projektu LIFE+. Pět let se zde bude sledovat, jak likvidace křovin a pastva ovlivňují zdejší přírodu.

Každou trvalou monitorovací plochu představuje čtverec o rozměrech 5x5 m, který je v terénu označen dvěma geodetickými hraničníky. Na každé ploše se v pravidelných intervalech bude provádět základní botanický soupis vyskytujících se rostlin a pomocí slovního popisu a fotografie bude zaznamenáván současný stav stanoviště. Po pěti letech se pak vyhodnotí druhové změny a zhodnotí se výsledný vliv prováděných managementových opatření na jednotlivá stanoviště.

Plochy byly zatím vytyčeny na jižních a jihozápadních stráních vrchů Kamýk, Číčov, Dlouhý vrch, Křížový vrch a Srdov. Všechny označené plochy jsou vzorkem zdejších širokolistých trávníků s ovsíkem vyvýšeným a stepních formací s kavyly.

Příští týden budou vytyčeny trvalé monitorovací plochy na dalších lokalitách.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt