AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Minulý týden byl sloven rybník Velký Pařezitý

Minulý týden byl sloven rybník Velký Pařezitý

Minulý týden byl sloven rybník Velký Pařezitý

27.11.2018

Nejvíce tu bylo invazních karasů stříbřitých.

Rybník se lovil kvůli plánované opravě hráze. Ačkoli se v rybníku rybářsky nehospodaří, vylovila se z celkové plochy 17,66 ha odhadem bezmála tuna ryb. Nejvíce bylo karasů stíbřitých (80 %), dalšími vylovenými druhy byl okoun říční, lín obecný, cca 15-20 kusů kapra obecného a několik kusů amura bílého. I přesto, že tento rybník je málo úživný a chladný, dosahovaly některé ryby pozoruhodných rozměrů.  Za zmínku stojí líni v délce okolo 60 cm a kapři i přes 10 kg. Zajímavostí je, že se v rybníce spolu s dospělými rybami výše zmíněných druhů nacházeli pouze mladší okouni. Z toho lze usoudit, že nízká teplota vody během většiny roku není vhodná pro přirozený výtěr kapra, lína ani karase na rozdíl od okouna, kterému se zjevně dařilo.

Při výlovu byli také nalezeni raci říční. Celkem bylo odloveno cca 150 ks včetně samic s vajíčky. Raci byli dočasně přemístěni na náhradní lokality na Vysočině – do rybníčků ve správě AOPK ČR. Po napuštění rybníka Velký Pařezitý po opravě jeho hráze budou raci vráceni zpět.  

Foto: Jakub Starý

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt