AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Ministerská návštěva na Bohdanečském rybníku

Ministerská návštěva na Bohdanečském rybníku

Ministerská návštěva na Bohdanečském rybníku

19.6.2018

Ministr životního prostředí Richard Brabec se včera seznámil s tím, jak rybník vypadá tři roky po ukončení rozsáhlého revitalizačního projektu.

Projekt Dokončení revitalizace Bohdanečského rybníka probíhal s podporou OPŽP ve dvou zimách v letech 2013-2015. Před jeho zahájením byla v Dolanské zátoce postupně se zazemňující a náletovými dřevinami zarůstající rákosina. Nyní je zde více než 10 ha mělčin s ponechanými pruhy a ostrůvky litorální vegetace. Zatímco v první sezóně po realizaci projektu zarostla zátoka bublinatkou jižní i obecnou, v letošním roce „vyhrál“ pomyslný závod o prostor a živiny lakušník vodní.

Hnízdní kolonie racků chechtavých se na Bohdanečský rybník vrátila po několika letech, kdy zde rackové nehnízdili, ještě v průběhu realizace projektu. Rackové se sem každoročně vracejí, aby přivedli na svět své další pokolení. Odhad počtu párů na této jediné velké kolonii racků v Pardubickém kraji je přibližně 1200. V rámci udržitelnosti projektu je ostrov každoročně kosený, odstraňují se na něm náletové dřeviny. Pokud rybník zamrzne jako v letošní zimě, provádějí se na několika místech speciální managementová opatření spočívající v mozaikovitém kosení rákosu, vytváření kupek rákosu pro podporu hnízdění vodních ptáků aj.

Ministr Brabec strávil v národní přírodní rezervaci více než dvě hodiny. Setkal se se tu nejen s pracovníky AOPK ČR, ale také s majitelem firmy Rybniční hospodářství, s.r.o Adolfem Vondrkou, který ho seznámil s tím, jak na zdejších rybnících hospodaří. Prohlédl si i ptačí pozorovatelnu na Polákově ostrově, která tu návštěvníkům slouží už více než dva roky. 

ministr_bohdanec

 

ministr_bohdanec_pozorovatelna

Foto Vlastimil Peřina

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt