AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Mapování velkých šelem v Beskydech: počty zvířat stagnují

Mapování velkých šelem v Beskydech: počty zvířat stagnují

Mapování velkých šelem v Beskydech: počty zvířat stagnují

25.4.2016

Dvaatřicáté mapování rysů, vlků a medvědů v Beskydech, které proběhlo v únoru, potvrdilo, že počty těchto vzácných zvířat v posledních letech stagnují.

Podle hrubého odhadu se v Moravskoslezských Beskydech a Javorníkách pohybuje minimálně 10 dospělých rysů, 5  dospívajících mláďat a 3 vlci, jejichž rozlehlé teritorium zahrnuje kromě CHKO Beskydy i Slezské Beskydy a pohraniční území Slovenska a Polska. Výskyt medvěda byl  prokázán v Javorníkách - 3 zaznamenaná pozorování se týkají stejného jedince [1].  

 „Počty rysů v Beskydech a Javorníkách jsou v posledních pěti letech stabilní: pohybuje se zde kolem deseti dospělých jedinců, ale fluktuace zvířat je značná. Fotopasti nám ukázaly, že jen 2 dospělí rysi z deseti se zde pohybují déle než čtyři roky. Zároveň existují oblasti, kde navzdory dobrým podmínkám se rysi nevyskytuj vůbec, což svědčí o tom, že potenciál velkých šelem není v Beskydech zcela využit,“ říká Miroslav Kutal, koordinátor monitoringu velkých šelem z Hnutí DUHA Olomouc.

  „Beskydské šelmy jsou velmi zranitelné. Náhlá a trvalá  zmizení  pravidelně pozorovaných jedinců z míst, kde se předtím  trvale vyskytovali,  svědčí o tom, že i v současné době představuje největší hrozbu pro rysa, vlka a medvěda  pytláctví.  Neméně zásadní je vliv dopravy, zejména na mladá nezkušená zvířata. V roce 2015  byla zřejmě v důsledku ztráty matek usmrcena na silnicích v CHKO Beskydy dvě rysí koťata,“ vysvětluje Dana Bartošová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Správa CHKO Beskydy.

Více informací najdete v tiskové zprávě.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt