AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Manželé Burešovi převzali na konferenci v Jeseníkách ocenění

Manželé Burešovi převzali na konferenci v Jeseníkách ocenění

Manželé Burešovi převzali na konferenci v Jeseníkách ocenění

18.11.2019

Cenu za celoživotní přínos ochraně přírody jim předal ředitel AOPK ČR František Pelc.

Na konferenci k 50. výročí založení chráněné krajinné oblasti Jeseníky se odborníci ohlíželi za uplynulými roky ochrany přírody v Jeseníkách a hodnotili stav nejcennějších lokalit, vývoj lesů, rozvoj turistiky i průběh managementu. Ocenění Zuzana a Leo Burešovi ve svém příspěvku popsali svůj geobotanický výzkum Velké kotliny, jedné z druhově nejbohatších lokalit Česka.

Konference se zúčastnilo přes 150 lidí z různých oborů, institucí a lokalit. Zkušenosti přijeli načerpat například i kolegové ze slovenské ochrany přírody, kde mnohde čelí obdobným problémům jako v Jeseníkách.  Pestrý program byl složen ze čtyř tematických bloků: lesní ekosystémy, Jeseníky a lidé, ekologie Jeseníků a biodiverzita Jeseníků. Se svými příspěvky vystoupilo přes 30 řečníků.

Úvodní panelová diskuse byla zaměřena na stav a perspektivu lesních ekosystémů v CHKO Jeseníky a v panelu měly své zástupce různé strany: zástupce vlastníků Arnošt Buček (Arcibiskupské lesy); zástupce vědecké obce Martin Konvička (Biologické Centrum AV ČR); zástupce neziskových organizací Jaromír Bláha (Hnutí DUHA);  zástupce ochrany přírody Michal Servus (AOPK ČR, ředitel regionálního pracoviště Olomoucko);  zástupce lesníků Pavel Indra (Lesy ČR); zástupce univerzit Tomáš Vrška (MENDELU Brno) a zástupce přírodě blízkého lesnictví Milan Košulič. Největší část debaty se točila okolo kůrovce v Jeseníkách, těžby dřeva a druhové skladby lesa. Prostor byl dán i mnohým dotazům z početného publika.

Rozmanitá témata přednášek byla samozřejmě doplněna i exkurzemi přímo do okolní jesenické přírody. Ač měli účastníci konference mnohdy rozdílné názory na konkrétní problémy, všichni se shodli na jednom. Na přání, aby Jeseníky v dalších 50 letech vzkvétaly a podařilo se uchovat jedinečnost tohoto přírodního klenotu.

Foto: Květa Černohlávková

KveCernohlavkova 2019-11 konference Jeseniky_web

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt