AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Letecký  postřik  insekticidem by nezabil jen chrousty

Letecký  postřik  insekticidem by nezabil jen chrousty

Letecký  postřik  insekticidem by nezabil jen chrousty

19.5.2015

Velkoplošná aplikace neselektivního insekticidu, kterou na Hodonínsku požadují LČR na ochranu proti chroustu maďalovému, by znamenala zásadní ohrožení pro více než sedmdesát zvláště chráněných a vzácných druhů hmyzu a ptáků.

Právě proto Agentura ochrany přírody a krajiny ČR spolu s Krajským úřadem Jihomoravského kraje letecký postřik touto látkou nepovolily. V odůvodněných případech stát vyplácí vlastníkům postižených lesních porostů kompenzace za způsobenou škodu.

S leteckým postřikem přírodně mimořádně cenného území [1] nesouhlasí ani expertní analýza [2], kterou si LČR objednaly. Leteckou aplikaci neselektivního biocidu zakazuje také zákon o rostlinolékářské péči z titulu obecného rizika poškození životního prostředí. Kromě chráněných druhů živočichů by totiž byly zničeny i populace místního blanokřídlého hmyzu včetně včel. Nelze podceňovat ani dopad na lidské zdraví, protože dotčený rozsáhlý prostor nelze vzduchotěsně zavřít před lidmi.

Gradace chrousta madaľového se v této oblasti opakuje každé čtyři roky. Nelikviduje vzrostlé stromy, poškozovány jsou zejména čerstvé výsadby při zalesňování holin, nejvíce borovice a poněkud méně duby. A to nikoliv dospělými brouky, ale jejich larvami (ponravami). Ty ožírají kořeny vysazených sazenic nejintenzivněji v druhém a třetím roce života.

„Je jisté, že velkoplošný postřik neselektivním insekticidem patří spíše do padesátých let minulého století, kdy se podobně používalo třeba DDT. Odstranit škody způsobené gradací chroustů zcela nelze, ale riziko, že ponravy poškodí čerstvě vysazené stromy, lze alespoň snížit změnou lesního hospodaření – například zjemnit obnovní prvky, plánovat těžby i zalesňování s ohledem na životní cyklus chrousta a vysazovat ve větší míře jiné stromy než borovice. Šancí do budoucna může být i vývoj takových insekticidů, které by působily selektivně, jen na určitý druh hmyzu,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Poznámky:

[1] Celá oblast Hodonínské a Bzenecké doubravy patří mezi přírodovědně nejcennější lokality v ČR, a to zejména entomologicky - desítky druhů (zvláště chráněných a druhů z červeného seznamu bezobratlých) zde mají jediné nebo jedny z mála lokalit v ČR, a proto by plošná aplikace insekticidu měla devastující následky. Jedinečnost lokality vedla k vyhlášení několika maloplošných zvláště chráněných území, z nichž nejvýznamnější je národní přírodní památka Hodonínská Dúbrava (683 ha) ve správě AOPK ČR. Je zde vyhlášeno i několik evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 (více než 3000 ha)a ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví (11 725 ha).

[2] „Letecká aplikace biocidů v době rojení chrousta maďalového na LS Strážnice na jaře roku 2015, Biologické hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.“ ze dne 31.12.2014 a „Letecká aplikace biocidů v době rojení chrousta maďalového na LS Strážnice na jaře roku 2015, maturové hodnocení podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.“ ze dne 31. 12. 2014. Zpracovatelem je Mgr. Vladimír Melichar.

Foto: Vladan Riedl

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt