AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Kéž jsou všechny bytosti šťastny

Kéž jsou všechny bytosti šťastny

Kéž jsou všechny bytosti šťastny

20.12.2018

Prosincové číslo časopisu Ochrana přírody se věnuje druhové ochraně.

Otevírá jej úvodník Handrije Härtela, který se zamýšlí mimo jiné nad tím, jak máme vzájemně sladěnou územní a druhovou ochranu. Pavel Pešout a David Lacina se v obsáhlém textu zabývají dalším směřováním druhové ochrany. Účinnost dosavadních legislativnách, informačních a ekonomických nástrojů považují za nedostatečnou.

Čtenáři se v čísle dozvědí o hlavních příčinách ohrožení raka kamenáče, zajímavosti o pastarčeku dlouholistém moravském, hvozdíku písečném českém či ochraně motýlů v CHKO Český kras.

Málokdo také ví, že v tuzemských záchranných programěch se s úspěchem využívá přístup ex-situ. Příkladem může být hnědásek osikový, matizna bahenní či odchovny sysla obecného.

S tématem druhové ochrany úzce souvisí i Nálezová databáze ochrany přírody, kterou AOPK ČR provozuje. Na podzim letošního roku v ní bylo více než 23 milionů záznamů. O tom, jak se tato databáze otevírá veřejnosti, si můžete přečíst v článku Karla Chobota, Zdeňka Kučery, Petra Dudy a Jana Zárybnického.

Rozhovor je tentokrát hned se dvěma osobnostmi, které jsou dlouhodobě spojeny s ochranou velkých šelem – Danou Bartošovou a Františkem Šulganem z CHKO Beskydy. S velkými šelmami souvisí text o projektu OWAD, který se zabývá přenosem zkušeností s ochranou vlků v Sasku do České republiky, na mezinárodní projektovou spolupráci při výzkumu a ochraně velkých šelem je zaměřen článek Martina Strnada.

S tématem velkých šelem tématem souvisí právní analýza odpovědnosti za pastevecké psy, kteří se využívají při ochraně stád.

V kuléru najdete mimo jiné i přehled letos publikovaných textů.

 

Přejeme zajímavé čtení.

Toto i starší čísla najdete na webových stránkách časopisu Ochrana přírody.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt