AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Karlovarský kraj a AOPK ČR budou úžeji spolupracovat

Karlovarský kraj a AOPK ČR budou úžeji spolupracovat

Karlovarský kraj a AOPK ČR budou úžeji spolupracovat

8.12.2015

Dohodu, která zajistí lepší podmínky pro ekologickou výchovu a ochranu přírody a krajiny, podepsali zástupci Karlovarského kraje a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Karlovarský kraj je prvním, se kterým obdobnou dohodu uzavíráme. Spolupracujeme tady totiž dlouhodobě a úspěšně – vydáváme společně časopis Arnika, pořádáme vycházky pro veřejnost v rámci aktivit Domu přírody Slavkovského lesa, Lázeňský festival jablek i další akce. Věřím, že dobré zkušenosti přeneseme i do dalších krajů. Bez spolupráce s místními lidmi totiž nejde přírodu účinně chránit,“ komentoval podpis dohody František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

 „Spolupracujeme také při péči o zvláště chráněná území, ať už jsou ve správě AOPK nebo krajského úřadu. Snažíme se sjednotit přístupy v péči o tato území tak, aby byly pro veřejnost jasné a předvídatelné,“ vysvětlil krajský radní Josef Hora.

 Dohoda například stanoví, že Karlovarský kraj a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, konkrétně její regionální pracoviště Správa chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, budou spolupracovat při zajišťování projektů v oblasti ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty veřejnosti a ochrany životního prostředí, společně vydávat časopis Arnika nebo se informovat o tvorbě strategických dokumentů zaměřených na cestovní ruch.  Nejméně jednou ročně budou také probíhat společné porady.

IMG_1575

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt