AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Jane Goodall v  České republice

Jane Goodall v  České republice

Jane Goodall v  České republice

6.9.2018

Představila tu především program Roots & Shoots (Kořeny a výhonky), který její nadace rozvíjí ve stovce zemí celého světa.

Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR představili charismatické bioložce činnost organizace a diskutovali s ní některé aktuální otázky péče o přírodní dědictví, jako je návrat vlka do České republiky nebo dopady mimořádného sucha. Ministr životního prostředí Richard Brabec představil Dr. Goodall možnosti, jak by se její nadace mohla zapojit do ochrany životního prostředí a do udržitelného rozvoje v ČR. Britská výzkumnice se na neformální besedě setkala s pracovníky resortu životního prostředí, posluchači vysokých škol a dalšími zájemci.

Jane Goodall v 60. letech 20. století začala jako jedna z prvních zkoumat chování živočichů v jejich přirozeném prostředí, konkrétně volně žijících šimpanzů v národním parku Gombe v Tanzanii. Cenné a často překvapivé poznatky o zmiňovaných lidoopech našly široké uplatnění nejen při ochraně geneticky nejbližších příbuzných člověka, ale i při úsilí zlepšit podmínky jejich chovu v lidské péči. Své zážitky z výzkumu šimpanzů Goodallová popsala v několika zdařilých publikacích, které vyšly opakovaně také v češtině (Ve stínu člověka – přeloženo do 56 jazyků, Nevinné bestie nebo Pohled oknem).

Nadace zřízená Jane Goodall před 40 lety se nezaměřuje jen na ochranu volně žijících živočichů a jimi osídleného prostředí. Program Roots & Shoots (Kořeny a výhonky), který nadace podporuje, v současnosti působí ve více než stovce zemí doslova celého světa. Jeho cílem je názorně a citlivě ukázat, že ke zlepšení životního prostředí může přispět skutečně každý. Zvýšenou pozornost věnuje Goodall informování, vzdělávání a výchově nejširší veřejnosti i cílových skupin obyvatelstva, zejména dětí a mládeže, a získávání jejich podpory pro rozumný vztah k přírodě stejně jako spolupráci s místními obyvateli.

 

JG_FP_TR

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt