AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Jak získat evropské dotace pro ochranu přírody?

Jak získat evropské dotace pro ochranu přírody?

Jak získat evropské dotace pro ochranu přírody?

18.5.2017

Stručný popis možností Operačního programu Životní prostředí najdete v brožurce AOPK ČR.

Peníze jsou připraveny pro všechny úspěšné žadatele. Žádosti mohou být předloženy v průběhu následujících let.

Projekty  lze  zaměřit třeba na obnovu či založení veřejné zeleně v zastavěných územích, na zajištění péče potřebné pro vzácné druhy rostlin a živočichů, na obnovu a tvorbu přírodních stanovišť a krajinných prvků, obnovu a zakládání zelených biokoridorů a biocenter, obnovu vodních ploch a revitalizaci koryt vodních toků, které vedou ke zlepšení narušeného vodního režimu a ke zvýšení zadržování vody v krajině.

V tomto letáčku Evropské dotace pro ochranu přírody naleznete přehled všech podporovaných oblastí prioritní osy 4 Operačního programu Životní prostředí. Mezi oprávněné žadatele patří zejména obce, kraje, organizační složky státu, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby podnikající a další subjekty vyjma fyzických osob nepodnikajících.

Přejeme co nejvíce úspěšných žádostí. S jejich přípravou vám pomohou pracovníci regionálních pracovišť AOPK ČR. 

Kontakty jsou zveřejněny na www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty.html.

Více informací: www.opzp.cz / www.dotace.nature.cz

Kontakt: dotazy-PO4@nature.cz.

FB stránky: www.facebook.com/aopkcr

 Foto: Ladislav Vogeltanz

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt