AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Jak využít evropské dotace pro ochranu přírody?

Jak využít evropské dotace pro ochranu přírody?

Jak využít evropské dotace pro ochranu přírody?

29.5.2017

Přijďte se ještě do prázdnin inspirovat na některý z našich seminářů.

Dozvíte se, jak získat z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 finance na nejrůznější projekty, které pomohou vrátit krajině její pestrost.  Jeho prioritní osa 4  je totiž zaměřena právě na ochranu přírody a krajiny. Na některých seminářích se podíváte i do terénu, abyste získali představu, jak podporovaná opatření fungují v akci. Semináře organizují regionální pracoviště AOPK ČR ve spolupráci s dalšími partnery.

Termíny seminářů a další informace:

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt