AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Interaktivní mapa našich významných mokřadů

Interaktivní mapa našich významných mokřadů

Interaktivní mapa našich významných mokřadů

16.11.2016

Podívejte se na webové stránky s informacemi o více než dvou tisícovkách těchto zajímavých míst.

Databáze je dostupná na stránkách http://mokrady.ochranaprirody.cz a je výstupem projektu Ochrana a udržitelné využívání mokřadů ČR. Na něm se Agentura ochrany přírody a krajiny ČR podílí od roku 2014.

Úkolem AOPK ČR bylo zjistit stav a rozlohu mokřadů, vyhodnotit druhovou diverzitu vybraných skupin organismů a vytvořit veřejně přístupnou databázi mokřadů.

Webové stránky jsou výjimečné propojením shrnujících informací o více než dvou tisících našich mokřadních lokalit na interaktivní mapě. Popisné informace jsou navíc propojeny s aktuálními údaji o ploše přírodních biotopů a výskytu chráněných, nebo naopak nebezpečných invazních druhů. Vzniklo tak dílo, které u nás nemá srovnání a vybízí k širokému využití.

Foto: Šárka Mazánková

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt