AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Aktuality >> Hořeček nahořklý v České republice v roce 2016

Hořeček nahořklý v České republice v roce 2016

Hořeček nahořklý v České republice v roce 2016

14.2.2017

Potvrdilo se, jak je důležité trvale pečovat o lokality hořečků i tam, kde se rostlina nějaký čas neobjevila.

Rok 2016 zcela jistě nebyl tzv. „hořečkovým rokem“ (tj. rokem, kdy na lokalitách kvete výrazně více hořečků než je obvyklé), jako byl například rok 2009. Naopak mnohde došlo k výraznému propadu kvetoucích jedinců, jaký známe z let 2015, 2010 nebo 2008. V celkovém souhrnu se dá rok 2016 z tohoto hlediska označit jako rok výrazně podprůměrný, jak je patrné ze záznamů ze sčítání kvetoucích jedinců za posledních 10 let.

Propad v počtu kvetoucích jedinců byl očekáván jako následek výrazného letního přísušku v roce 2015. Tento srážkový deficit způsobil na mnoha lokalitách úhyn semenáčků (listových růžic) hořečku nahořklého (Gentianella amarella), které měly vykvést právě v roce 2016. K tomu však vcelku překvapivě nedošlo všude. Na některých místech bylo zaznamenáno dokonce i více kvetoucích jedinců než za několik uplynulých let. Šlo o lokality, které se vyznačují špatně propustnými vysychavými půdami, většinou se jedná o bezkolencové louky (svazu Molinion), někdy s přechody do širkolistých suchých trávníků (svazu Bromion erecti). Dle očekávání zaznamenaly minimum kvetoucích jedinců (často bez jediného hořečku) velké a jinak tradičně stabilní lokality zejména na výslunných stráních. Není se ale čeho obávat. Na těchto lokalitách zůstala bohatá semenná banka, která dala v roce 2016 vzejít novým rostlinám. Ty v zimě přečkávají v přízemních pupenech, ze kterých už ale v časném jaře začnou růst nové hořečky, které v pozdním létě 2017 vykvetou. Očekáváme, že v hojných počtech.

Více na se dozvíte na webových stránkách záchranných programů.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt