AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Evropský diplom pro chráněná území

Evropský diplom pro chráněná území

Evropský diplom pro chráněná území

16.3.2018

V České republice jsou tři držitelé tohoto ocenění, kteří je také opakovaně obhájili.

V celém prostoru od Azorských ostrovů po pohoří Ural se přitom může Evropským diplomem pochlubit pouze 73 chráněných území z 29 zemí. Patří mezi ně proslulé plochy, jako je národní přírodní rezervace Camargue na jihu Francie, italský národní park Gran Paradiso, dunajská delta nebo národní park Doňana, ale i další méně známá místa. U nás se držiteli ocenění v roce 2000 staly národní park Podyjí, CHKO Bílé Karpaty a národní přírodní rezervace Karlštejn.

Myšlenka na veřejné ocenění dobře fungujících chráněných území vznikla v Radě Evropy v roce 1965. Pro udělení Evropského diplomu musí jít o území významné z hlediska ochrany přírody v  celoevropském měřítku, druhou zásadní podmínkou je, že chráněné území musí být z celoevropského pohledu nadstandardní nebo rovnou příkladné, i pokud jde o péči o něj.

Na rozdíl od biosférických rezervací UNESCO nebo ramsarských lokalit se Evropský diplom neuděluje natrvalo, ale po pěti letech se oprávěnost  ocenění znovu přezkoumává. Jestliže laureát i nadále vyhovuje přísným kritériím, stává se opětovně nositelem Evropského diplomu, tentokrát na deset let. Poté se celá procedura opakuje.

V roce 2017 nebylo ocenění prodlouženo polskému Bělověžskému národnímu parku kvůli rozsáhlým těžbám.

V únoru tohoho roku předsedal jednání skupiny specialistů Rady Evropy pro Evropský diplom pro chráněná území Jan Plesník, zástupce AOPK ČR. Čeští držitelé diplomu jej budou obhajovat příští rok.

Podrobnější informace o Evropském diplomu jsou dostupné na adrese:  https://www.coe.int/en/web/bern-convention/european-diploma-for-protected-areas

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt