AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Evropské peníze pomohou jedinečné horské přírodě na Pradědu

Evropské peníze pomohou jedinečné horské přírodě na Pradědu

Evropské peníze pomohou jedinečné horské přírodě na Pradědu

4.10.2017

Obnoví se za ně květnaté horské trávníky a zvýší druhová pestrost les. Stranou nezůstanou ani návštěvníci.

Skoro čtyři stovky druhů rostlin, některé – třeba lipnice jesenická a zvonek jesenický - jinde na světě nerostou. Horská tundra na hřebenech, staleté smrčiny na úbočích. Taková je národní přírodní rezervace Praděd, se svými více než dvěma tisíci hektary největší v České republice. Projekt z Operačního programu Životní prostředí by měl zajistit, že zdejší příroda zůstane stejně jedinečná i v budoucnu [1]. Získala jej Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

„Nad úrovní lesa se dříve kosilo a pásl dobytek. Zdejší květnaté horské trávníky jsou pestré právě proto, že je pomáhala udržovat lidská péče. Poté, co se s pastvou přestalo, začaly postupně zarůstat. Rozšířila se borůvka, která tvoří poměrně rozsáhlé a souvislé porosty. Jiné druhy rostlin v nich nemají šanci přežít,“ vysvětluje Radek Štencl z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Jeseníky. 

Projekt stojí na třech pilířích, které reagují na hlavní ekologické problémy této oblasti. Horské trávníky postupně zarůstají, přirozenou obnovu lesa zase komplikují přemnožení velcí býložravci, kteří nadměrným okusem ničí mladé stromy, zejména listnáče. V oblasti Pradědu je třeba také více pracovat s návštěvníky, aby poruzuměli tomu, jak a proč je potřeba o zdejší přírodu pečovat.

„Těší mne, že ochrana přírody se neuzavírá sama do sebe. Projekt není zaměřen jen na obnovu zdejší jedinečné přírody, ale věnuje velkou pozornost právě i práci s návštěvníky. Bez spolupráce s lidmi – turisty i místními – není totiž přírodu možné dlouhodobě a efektivně chránit,“ konstatuje Jan Kříž, náměstek ministra životního prostředí.   

Během projektu by se mělo obnovit přibližně 25 ha květnatých alpínských trávníků, vysadit a oplocenkami ochránit 5950 jeřábů, 700 javorů a 450 jedlí. To napomůže obnovit přirozené složení horských lesů.  Přímo v terénu už nyní působí dva pracovníci, kteří návštěvníky se zdejší přírodou a její ochranou seznamují. Zároveň monitorují výskyt vybraných rostlin a živočichů. V letošním roce vyjdou i tři informační letáky – o Petrových kamenech, Velké kotlině a Bílé Opavě.

 

Více na: http://www.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/projekty-aopk-cr/obnova-lesnich-biotopu/podpora-managementoveho-planovani-a-biodiverzity-horskych-biotopu-v-oblasti-pradedu/

nebo na: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/pece-o-prirodu-a-krajinu/projekt-podpory-biodiverzity-horskych-biotopu-v-oblasti-pradedu/

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt