AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Ekologická obnova v ČR II

Ekologická obnova v ČR II

Ekologická obnova v ČR II

1.10.2018

AOPK ČR vydala druhý díl publikace.

První vyšel v roce 2012 u příležitosti 8. Evropské konference o ekologické obnově v Českých Budějovicích. Druhý je zaměřen na nové projekty a poznatky, u déle běžících projektů na nové výsledky a jejich interpretace.

Publikace je rozdělena do pěti oddílů – Lesy, Horské bezlesí, Sekundární trávníky a vřesoviště, Vodní toky a mokřady, Antropogenní stanoviště. Každý oddíl začíná přehledem řešené problematiky, poté následují případové studie (celkem 33), na jejichž zpracování se podílelo 80 autorů. Zatímco první díl měl 147 stran, druhý se rozrostl na 212 stran.

Předmluvu napsal Jordi Cortina-Segarra, předseda evropske sekce Společnosti pro ekologickou obnovu. Mimo jiné píše, že publikace odráží vzrůstající zapojení českých vědců a praktiků do ekologické obnovy, jakož i jejich schopnosti podělit se o výsledky jednotlivých projektů obnovy. To by mělo zvýšit povědomí české společnosti o potřebě obnovit poškozenou přírodu a umožnit všeobecné přijetí vhodných metod obnovy v dané zemi.

Editoři Ivana Jongepierová. Pavel Pešout a Karel Prach v úvodu celé publikace vyjádřili naději, že publikace přispěje ke zvýšení povědomí o ekologické obnově i vědeckém oboru ekologie obnovy a také k alepoň částečnému naplnění doporučení Evropské komise obnovit do roku 2020 minimálně 15 % narušených ekosystemů.

Publikace je ke stažení na http://www.ochranaprirody.cz/publikacni-cinnost/publikace/ekologicka-obnova-v-ceske-republice-ii/

Můžete si ji objednat na emailu kveta.cernohlavkova@nature.cz. Cena je 280 Kč.

Přejeme zajímavé čtení.

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt