AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Dnes začalo vyznačování hranic chráněné krajinné oblasti Brdy

Dnes začalo vyznačování hranic chráněné krajinné oblasti Brdy

Dnes začalo vyznačování hranic chráněné krajinné oblasti Brdy

5.5.2016

První ze 103 hraničníků byl instalován u obce Kozičín nedaleko hájovny zvané U Slaniny.

 „Hraničníky umisťujeme k vybraným přístupovým cestám. Návštěvníky upozorňují na to, že vstupují do chráněné krajinné oblasti. Bude ještě doplněna tabulka, která informuje nejen o nadmořské výšce, rozloze a charakteru území, ale také o zajímavostech, na které se turisté mohou těšit při svých výletech po znovu objevovaném území,“ vysvětluje Bohumil Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Brdy.

„Vydali jsme také první informační brožura o přírodě a historii chráněné krajinné oblasti, která je dostupná na našich pracovištích. Postupně také pořádáme přednášky v okolních obcích, proběhly zatím v Rožmitále pod Třemšínem, Hořovicích, Strašicích a Příbrami. Kde Dni Země jsme uspořádali dvě zoologické exkurze, provedli jsme terénem několik místních škol, chystáme semináře pro starosty a hospodařící subjekty,“ dodává Fišer.

Vlastní hraničník je cca 2 metry vysoký dřevěný sloupek se stříškou nesoucí tabuli s velkým státním znakem České republiky, tabuli s označením CHKO a názvem oblasti a doplňkovou tabulku s informacemi o CHKO Brdy.

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt