AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Dnes začala platit novela zákona o ochraně přírody a krajiny

Dnes začala platit novela zákona o ochraně přírody a krajiny

Dnes začala platit novela zákona o ochraně přírody a krajiny

1.6.2017

Podívejte se, co znamená pro AOPK ČR.

  • Na území CHKO Labské pískovce je nově příslušným orgánem ochrany přírody Správa Národního parku České Švýcarsko. Ve správě AOPK ČR bude tedy 24 chráněných krajinných oblastí.
  • Dále došlo k  úpravě působnosti orgánů ochrany přírody na pozemcích a stavbách, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy, jsou-li tyto pozemky a stavby v územní kompetenci Agentury dle § 78 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny. Doposud bylo na tomto území příslušným orgánem ochrany přírody Ministerstvo životního prostředí, nově má tuto kompetenci AOPK ČR . Konkrétně se jedná o velkou část území bývalého vojenského újezdu Brdy a část území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj o celkové rozloze přibližně 400 km čtverečních. 

Foto: Balvanité sutě v Brdech, autor Zdeněk Patzelt

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt