AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Čtyři stovky účastníků konference naplnily aulu České zemědělské univerzity

Čtyři stovky účastníků konference naplnily aulu České zemědělské univerzity

Čtyři stovky účastníků konference naplnily aulu České zemědělské univerzity

7.4.2015

Ve třiceti prezentacích se lidé mohli dozvědět, jak s pomocí národních i evropských dotačních programů chránit naši přírodu.

„Chtěli jsme ukázat, že peníze, které vložíme do konkrétních projektů na ochranu přírody a krajiny, mají viditelný a pozitivní dopad. Právě proto jsme účastníky konference seznámili nejen s problémy ochrany přírody, ale také ukázali možnosti řešení. Potěšilo mne pestré složení auditoria – od krajů, obcí, podniků Povodí, LČR, studentů po specializované firmy,“ konstatoval František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která konferenci Vybrané problémy ochrany přírody a krajiny a možnosti nápravy s využitím evropských a národních dotačních programů spolu s Českou zemědělskou univerzitou, Fakultou životního prostředí pořádala.

Prezentace informovaly o vybraných problémech naší krajiny, možnostech jednotlivých dotačních programů a také o konkrétních příkladech dobré praxe. Účastníci se například dozvěděli, jak probíhala revitalizace řeky Stropnice, jak se v národní přírodní rezervaci Božídarské rašeliniště daří obnovovat přirozenou skladbu lesa, jak ovce pomáhají stepím Lounského středohoří nebo jak správně budovat podchody pro obojživelníky.

Dotazy k problematice můžete posílat prostřednictvím formuláře. Najdete jej zde

Účastníci napjatě poslouchali.

 

Předsednický stůl v čele s moderátorem Bedřichem Moldanem též.

´

Konferenci zahájil ředitel AOPK ČR František Pelc.

Náměstek ministra životního prostředí Jan Kříž se věnoval zejména Operačnímu programu Životní prostředí.

O zajímavých projektech referovaly i postery.

Foto: Jan Plesník

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt