AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Aktuality >> Čtení na léto: nové číslo časopisu Ochrana přírody

Čtení na léto: nové číslo časopisu Ochrana přírody

Čtení na léto: nové číslo časopisu Ochrana přírody

27.6.2017

Obálku zdobí fotografie Kateřinské jeskyně.

Obsáhlý článek Svatomíra Mlčocha se věnuje pětadvaceti letům zákona o ochraně  přírody a krajiny a hodnotí jeho silné i slabší stránky. Do oblasti Pradědu se podíváte v textu o projektu na podporu biodiverzity horských biotopů v těchto jedinečných místech. Z analýzy škod působených bobrem evropským vyplývá, že v posledních letech dramaticky rostou náklady na odstraňování bobřích hrází a že je třeba se tímto problémem zabývat komplexně.

Zatímco prostupnosti vodních toků pro ryby se v posledních letech věnuje pozornost, mihule zůstávaly stranou. Informace o tom, jak překážky na vodních tocích tito obratlovci zvládají, přináší článek v rubrice Péče o přírodu a krajinu.

Pro vydru říční je jedním ze základních faktorů ohrožení automobilová doprava. V článku Vydry na silnici – problém, který můžeme řešit – se dozvíte, co dělat, aby pro ně byla naše krajina prostupnější.

Rubrika Zaměřeno na veřejnost se věnuje datlovi černému, který se stal Ptákem roku 2017. A z úplně jiného soudku je rozhovor s Petrem Maradou, soukromým zemědělcem, který popisuje, co všechno dělá pro to, aby naše krajina lépe zadržovala vodu.

 Výše uvedené byla jen malá ochutnávka toho, co se můžete v posledním čísle časopisu Ochrana přírody dozvědět.

 Přejeme zajímavé čtení.

 Elektronickou verzi časopisu najdete na: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt