AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Chystají se přísnější pravidla pro ochranu lesa v národní přírodní rezervaci Rejvíz

Chystají se přísnější pravidla pro ochranu lesa v národní přírodní rezervaci Rejvíz

Chystají se přísnější pravidla pro ochranu lesa v národní přírodní rezervaci Rejvíz

7.2.2019

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Jeseníky oznámila zahájení správního řízení o novém nastavení pravidel ochrany lesních ekosystémů na území národní přírodní rezervace Rejvíz.

Pravidla by měla zajistit důslednou ochranu přirozených podmáčených smrčin v tomto cenném území.

„Máme v ruce aktuální výsledky vyhodnocení vývoje kůrovce v rezervaci i v jejím okolí z posledních let, založené na leteckém snímkování i podrobném terénním monitoringu. Ty ukazují více než pětinásobný nárůst počtu kůrovcových stromů mezi lety 2017 a 2018 a pokračující rozpad lesních porostů. Kůrovec je i v okolí rezervace rozšířen natolik, že rozsah případných zásahů proti kůrovci nastavený v roce 2015 pro toto cenné území již nemá ekonomický smysl. Počítáme s tím, že lesnické zásahy nebudou na většině plochy rezervace nadále povoleny,“ vysvětluje Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Jeseníky.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Jeseníky vydala vloni takzvané předběžné opatření [1], kterým operativně řešila mimořádně rychlý nástup kůrovce v NPR Rejvíz v průběhu loňské sezóny. Tento dokument výrazně omezoval lesnické zásahy na většině plochy rezervace.  Proti těmto zpřísněným pravidlům se však paradoxně odvolaly ekologické spolky a MŽP je z formálních důvodů zrušilo. V platnosti je tedy výjimka z roku 2015, která umožňuje lesnické asanační zásahy proti kůrovci na větší části NPR. Protože se od té doby situace výrazně změnila, připravuje AOPK ČR, Správa CHKO Jeseníky nová pravidla, která zohlední všechny aktuálně dostupné informace, především nejnovější poznatky o šíření kůrovce a jeho vlivu na lesní ekosystémy v okolí Rejvízu.

 

 

Poznámky:

[1]  http://www.ochranaprirody.cz/pro-novinare/tiskove-zpravy/na-rejvizu-se-peclive-zvazuje-ochrana-kazdeho-stromu/

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt