AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Chráněná krajinná oblast Poodří: pětadvacet let pro zdejší přírodu

Chráněná krajinná oblast Poodří: pětadvacet let pro zdejší přírodu

Chráněná krajinná oblast Poodří: pětadvacet let pro zdejší přírodu

11.5.2016

Jedna z nejmenších chráněných krajinných oblastí chrání jedinečnou krajinu podél řeky Odry.

Množství rybníků, odstavených říčních ramen, tůní a mokřadů je domovem řady vzácných či ohrožených druhů, zejména vodních rostlin a ptáků. Útočiště zde nalézají také díky zachovalému vodnímu režimu i tradičnímu lučnímu a rybničnímu hospodaření.

 „Snažíme se navazovat na to, co nám zde zanechali naši předkové. Z krajinotvorných programů třeba hradíme šetrnou údržbu luk, zajišťujeme hloubení tůní, pomáháme vracet tvrdě upravené drobné toky do přírodních koryt. Příkladem může být Bílovka. Několika set metrů přímého kanálu bylo převedeno na více než 2 km přírodního toku. Střídají se tu proudné úseky s tišinami, proměnlivá je šířka, hloubka i sklon břehů. Zpomalení odtoku a umožnění rozlivu při zvýšeném průtoku je také přirozeným protipovodňovým opatřením,“ vysvětluje Jan Klečka z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel regionálního pracoviště Správa CHKO Poodří,

  „Poodří leží v blízkosti Ostravy, snažíme se proto přiblížit tuto jedinečnou krajinu také návštěvníkům. Ke stávajícím naučným stezkám loni přibyla nová z Nové Horky do Studénky kolem přírodní rezervace Kotvice. Součástí je i ptačí pozorovatelna na břehu rybníka. Udržujeme několik kešek, podílíme se na chodu Domu přírody, přispíváme do regionálních zpravodajů, do tematického časopisu Poodří. Pro chytré telefony je ke stažení mobilní průvodce s praktickými  informacemi a zajímavostmi k jednotlivým částem CHKO,“ vypočítává Jan Klečka. 

 Krajina v Poodří se za desítky posledních generací v zásadním nezměnila, tradice hospodaření sahá nejméně do 15. století. Území bylo pro nadbytek vody využitelné převážně jen pro louky nebo les, zakládány byly četné rybníky. Dodnes se jich zachovalo asi 60. Ve většině úseků stejně jako kdysi neupravené zůstalo původní koryto Odry. V podmínkách střední Evropy je takto souvisle zachovaný komplex historické říční krajiny unikátní.

Krajina Poodří je také součástí celoevropské soustavy chráněných území Natura 2000 a zdejší mokřady chrání také mezinárodní Ramsarská úmluva. Je tedy  ve vybrané společnosti jedinečných přírodních klenotů, jakými jsou třeba jezero Titicaca, mokřady Amazonie, atlantské pobřeží Ohňové země či delta Dunaje.

 U příležitosti 25. výročí přichystala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Poodří mimo jiné sérii exkursí a přednášek pro veřejnost. Program je k dispozici na www. nature.cz.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt