AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Chráněná krajinná oblast Jeseníky chrání přírodu již 50 let

Chráněná krajinná oblast Jeseníky chrání přírodu již 50 let

Chráněná krajinná oblast Jeseníky chrání přírodu již 50 let

9.10.2019

Listopadová konference ukáže proč.

„Jeseníky jsou jedinečné území, o kterém se dá mluvit opravdu velmi dlouho. Právě proto jsme se u příležitosti padesáti let od vyhlášení chráněné krajinné oblasti rozhodli uspořádat konferenci, která se bude věnovat nejrůznějším pohledům na zdejší přírodu a krajinu. Připravovali jsme ji řadu měsíců, vystoupí tu zástupci vlastníků, vědeckých pracovišť, univerzit, nevládních organizací i profesionálních ochránců přírody,“ vysvětluje Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny, vedoucí Správy CHKO Jeseníky.

Slavností zahájení konference „Jeseníky v měnící se Evropě“ proběhne 4. listopadu v pražském Valdštejnském paláci, jeho spolupořadatelem je výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR. Odborná část se koná přímo v Jeseníkách, v Karlově Studánce, ve dnech 12. – 14. 11. 2019 ji pořádá Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Široké veřejnosti je určena panelová diskuse první den konference 12. 11. 2019 ke stavu a k perspektivám zdejších lesních ekosystémů v situaci probíhající kůrovcové gradace. 

Podrobný program i přihlašovací formulář najdete zde:  http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/kalendar-akci/50-vyroci-chko-jeseniky/

Foto: Leo Bureš, zvonek jesenický

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt