AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Čeští experti budou v Zambii zjišťovat, kde jsou vhodné podmínky pro ekoturismus

Čeští experti budou v Zambii zjišťovat, kde jsou vhodné podmínky pro ekoturismus

Čeští experti budou v Zambii zjišťovat, kde jsou vhodné podmínky pro ekoturismus

1.10.2019

Vyhodnotí potenciál tří národních parků.

Pro nejvhodnější místo bude zpracována i studie proveditelnosti. Odborníci z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a České zemědělské univerzity vyhodnotí podmínky pro vybudování nového střediska ekoturistiky v NP Kafue, Sioma Ngwezi, Dolní Zambezi. Výsledky budou známy do konce roku 2019. O zpracování studie požádalo českou stranu Ministerstvo turismu a umění Zambie.

„Rozvoj ekoturismu v zambijských podmínkách přispěje k ochraně zdejší přírody, ale i hospodářskému rozvoji celých regionů. Naší podmínkou je samozřejmě zapojení místních komunit,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

 „Předpokládáme také zapojení českých a zambijských studentů do výzkumu zdejší přírody a pravidelnou výměnu zkušeností mezi profesionálními ochránci přírody a akademickými pracovišti obou zemí,“ zdůrazňuje Vladimir Bejček, děkan Fakulty životního prostředí ČZU.

Projekt rozvojové pomoci Zambii v rámci smlouvy s Českou rozvojovou agenturou realizuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze.  Česká rozvojová agentura na něj vyčlenila 460 000 Kč.

Foto: František Pelc

CRA_CZcrpomoc_horiz_r

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt