AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Česká cena za architekturu udělena

Česká cena za architekturu udělena

Česká cena za architekturu udělena

28.11.2017

Součástí soutěže byla nově i Mimořádná cena AOPK ČR. Tu získal Archeopark Pavlov.

Na slavnostním galavečeru České ceny za architekturu byla v pondělí 27. listopadu v Místě pro nové umění – Jatka 78 v pražských Holešovicích vyhlášena hlavní cena a oceněné realizace 2. ročníku této soutěžní přehlídky České komory architektů (ČKA).

Letos poprvé zde byla vyhlášena i Mimořádná cena Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Z rukou ředitele AOPK ČR Františka Pelce ji převzal Pavel Pijáček za realizaci Archeoparku Pavlov, který leží v chráněné krajinné oblasti Pálava. Ředitel AOPK ČR ocenil, že stavba  je citlivě vsazena do krajinného rázu místa, jež má hlubokou vazbu na přírodní, kulturní i historické dědictví a hodnotu krajiny Pálavy a jejího okolí s respektem k duchovním hodnotám.

Archeopark Pavlov zároveň získal i hlavní cenu. Více o České ceně za architekturu najdete na https://ceskacenazaarchitekturu.cz/

AOPK ČR a Česká komora architektů uzavřely v letosčním roce smlouvu o spolupráci. Deklarují v ní společný zájem o péči o dochované kulturní a historické hodnoty krajiny České republiky, ochranu památkově hodnotných sídel a staveb ve zvláště chráněných územích, práci s veřejností, vzdělávání v oblasti architektury a ochrany krajinného rázu, osvětu v oblasti výstavby ve zvláště chráněných územích, sdílení vzdělávacích materiálů v oblasti architektury, krajinného rázu a ochrany krajiny a také organizaci zvláštní ceny AOPK ČR v rámci České ceny za architekturu. Více zde http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/partneri-aopk-cr/neziskove-organizace/ceska-komora-architektu/

 

DiplomCKA

 

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt