AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Aktuality >> Čerstvé číslo časopisu Ochrana přírody

Čerstvé číslo časopisu Ochrana přírody

Čerstvé číslo časopisu Ochrana přírody

7.3.2017

Jeho titulní stranu zdobí fotografie páchníka hnědého.

O tomto broukovi, který patří mezi ikonické druhy saproxylického hmyzu, se dočtete v článku Radka Hejdy, Karla Kříže a Ondřeje Paška v rubrice Výzkum a dokumentace. Autoři popisují snahy o jeho záchranu prostřednictvím projektů z Operačního programu Životní prostředí.

Z naší krajiny postupně i mizí i další živočišný druh - ropucha krátkonohá.  Napomoci by mohla například šetrná rekultivace vytěžených pískoven. Více najdete v čláku o rekultivaci pískovny Provodín nedaleko České Lípy.

V rubrice Z naší přírody se můžete podívat, jak se proměnila krajina Moravského krasu za poslední století.  Vedle sebe najdete fotografie stejných míst před sto lety a dnes, doplněné zasvěceným komentářem.

Taje mezinárodní ochrany přírody vám ukáže článek Jana Plesníka o 13. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti, které se konalo v prosinci v mexickém Cancúnu. A do zahraničí se můžete přenést i při četbě textu Pavla Pešouta, který popisuje ochranu přírody v asijském Kyrgyzstánu.

Přejeme zajímavé čtení.

Hlavní články nového čísla si můžete už dnes přečíst i na adrese: http://www.casopis.ochranaprirody.cz/podrobne-vyhledavani-v-clancich/?filterQuery=&filterAuthor=&filterYear%5B%5D=2017&filterNumber%5B%5D=1

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt