AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Arboristika v Brně

Arboristika v Brně

Arboristika v Brně

30.1.2012

Ve dnech 23. – 24. 1. 2012 proběhl na půdě Mendelovy univerzity v Brně odborný seminář „Standard v oboru arboristika“. Pořádala jej Lesnická a dřevařská fakulta ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky.

Semináře se zúčastnilo přibližně 250 lidí. Po oba dny probíhaly přednášky dotýkající se širokého spektra témat péče o dřeviny i témat souvisejících. Velmi zajímavé bylo i vystoupení britského kolegy Andrewa Hironse z Myerscough College v Bilsborrow s příspěvkem o arboristických standardech ve Velké Británii.

Součástí semináře byly tzv. „kulaté stoly“, jejichž cílem bylo shromáždit podněty a určit směr, jakým se budou další připravované standardy vyvíjet. Zároveň bylo dohodnuto, že standardy budou mít svojí internetovou stránku jako součást portálu AOPK ČR, na níž budou zveřejňovány. Stránky zároveň budou sloužit i ke sbírání připomínek a podnětů.

Sborník (včetně aktuálních verzí standardů - ve fázi konceptu) je ke stažení na stránkách: http://wood.mendelu.cz/ml/unod/sites/default/files/Sbornik_2012.pdf.

 

Foto Ivana Zobačová

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt