AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Aktuality >> Arboristická konference „Poškození dřevin mimo les“

Arboristická konference „Poškození dřevin mimo les“

Arboristická konference „Poškození dřevin mimo les“

7.2.2017

Ve dnech 9. – 10. 2. 2017 se v Praze uskuteční arboristická konference na téma „Poškození dřevin mimo les“.

Konferenci pořádá Arboristická akademie ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Fakultou životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.

Konference je věnována široké problematice posuzování péče a poškození dřevin rostoucích mimo les včetně vazby na platnou právní úpravu. Účelem konference je vytvořit široké diskusní fórum pro zodpovězení základních otázek, souvisejících s vnímáním pěstebních zásahů, realizovaných na stromech jak v obecném rámci, tak ve specifických oblastech péče. Součásti konference jsou kromě přednášek i diskuzní blogy a praktické workshopy.

 

Podrobné informace o programu konference včetně možnosti přihlášení naleznete na http://www.arboristickaakademie.cz

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt