AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Aktualizace metodiky Oceňování dřevin rostoucích mimo les  

Aktualizace metodiky Oceňování dřevin rostoucích mimo les  

Aktualizace metodiky Oceňování dřevin rostoucích mimo les

8.3.2018

Pomáhá úřadům stanovit, jaký počet nově vysazených dřevin a v jaké délce následné péče kompenzuje ekologickou újmu za pokácené nebo poškozené dřeviny.

Kompenzační opatření představují nástroj pro jednoduchý a metodicky konzistentní výpočet rozsahu prací, které jsou předpisované jako náhrada ekologické újmy vzniklé buď v souvislosti s povolováním kácení dřevin (§ 9 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění) nebo v souvislosti s kompenzací důsledků nepovolených zásahů – poškození dřevin nebo neoprávněné kácení dřevin (§ 86 zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění).

Poslední verze metodiky Oceňování dřevin rostoucích mimo les (2017) umožňuje též ocenění zapojených smíšených porostů dřevin včetně stanovení kompenzačních opatření v případě jejich poškození či odstranění.

Na základě výše uvedené metodiky byla zpracována internetová kalkulačka umožňující výpočet hodnoty jednotlivých dřevin nebo porostů dřevin, resp. ekologické újmy vzniklé jejich pokácením nebo poškozením.  

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt