AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> 25 milionů záznamů o rozšíření rostlin a živočichů v České republice

25 milionů záznamů o rozšíření rostlin a živočichů v České republice

25 milionů záznamů o rozšíření rostlin a živočichů v České republice

21.8.2019

Najdete je na jednom místě - v Nálezové databázi ochrany přírody.

Jde o národní systém dat o druhové rozmanitosti, který buduje většina států Evropy. Ve střední Evropě je česká databáze nejrozsáhlejší.

Nejvíce je záznamů o výskytu rostlin. Je to díky mapování biotopů, které je nejrozsáhlejším jednotným průzkumem přírody u nás vůbec. Tohoto mapování se účastnilo několik desítek odborníků od roku 2000. Nejpočetněji zaznamenané jsou běžné druhy rostlin přítomné ve většině biotopů. Milionovou hranici překonávají jako skupina i ptáci a motýli. Nejčastěji zadávanými ptáky jsou kachna divoká, kos černý a sýkora koňadra. Nejčetnějším obojživelníkem je skokan hnědý, mezi motýly je nejčastěji zadávána babočka paví oko. Nejzajímavější jsou nálezy druhů vzácných a ohrožených (shrnutých v červených seznamech) a ty tvoří více než desetinu (2,8 milionu) celého obsahu databáze.

Profesionální ochránci přírody a další odborníci využívají údaje o výskytu rostlin a živočichů při ochraně ohrožených druhů a používají se i pro vyhodnocování dlouhodobých trendů jejich početnosti. Ze záznamů z nálezové databáze ochrany přírody bylo možné též zmapovat výskyt račího moru a souvislost mezi jeho šířením s rozšiřováním nepůvodních druhů raků.

Většina obsahu databáze je veřejná a veřejnost do ní může i přispívat. Nejjednodušší možností je využít mobilní aplikaci BioLog a jejím prostřednictvím zaslat svá pozorování. „V současnosti mapujeme například veverku obecnou. Ani u tak známého druhu nelze tvrdit, že známe jeho rozšíření dostatečně. Zajímavé je totiž třeba zjistit, zda existují nějaké souvislosti mezi výskytem barevných forem veverek (rezavá a černá),“ vysvětluje Karel Chobot, ředitel odboru monitoringu biodiverzity Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

V rámci našeho území existuje také řada „bílých míst biodiverzity“, odkud nemá AOPK ČR v databázi více než 10 záznamů. Zjistit, kde se tato neprozkoumaná místa ještě vyskytují, můžete na webu bilamista.nature.cz a pokud dokážete některé druhy spolehlivě určit, můžete přispět k zaplnění těchto bílých míst na mapě České republiky.

Ilustrační foto: Michal Pešata

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt