Archiv

17. 5. 2016

Za orchidejemi do parku v Mariánských Lázních 17.5.2016

Tradiční odpolední vycházka za poznáním vzácných druhů rostlin, jež můžete najít i za našimi humny, proběhne v úterý 17. května 2016 od 16:00. S průvodci Přemyslem Tájkem a Janou Rolkovou ze Správy CHKO Slavkovský les se podíváte do mokřadní louky s typickými rostlinnými druhy vrcholného jara včetně našich planě rostoucích orchidejí.

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

8. 5. 2016 — 9. 5. 2016

Jarní astronomický den 2016

Zveme Vás na tradiční Jarní astronomický den s pozorováním nebe a řadou přednášek

Regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy

16. 4. 2016

Žijeme s vodou

Obec Srbská Kamenice a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Ústecko, Vás srdečně zvou v sobotu 16. dubna 2016 do Srbské Kamenice na jarní setkání „Žijeme s vodou“.

Regionální pracoviště Správa CHKO České středohoří

7. 4. 2016 — 9. 4. 2016

Setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny

Již šestý ročník akce, kde si účastníci z různých institucí (univerzity, výzkumné ústavy, státní ochrana přírody, nevládní organizace) vyměňují zkušenosti.

AOPK ČR

21. 3. 2016

Výzkum a ochrana hořečků v České republice – nový záchranný program

V přednášce budou shrnuty dosavadní poznatky o hořečku nahořklém pravém a hořečku drsném Sturmově v souvislosti s nově připravovaným záchranným programem.

AOPK ČR

17. 3. 2016

CHKO Brdy - co to je a čemu slouží nová chráněná krajinná oblast

Muzeum Středních Brd ve Strašicích vás srdečně zve na přednášku a besedu s veřejností o nově vzniklé CHKO Brdy.

Správa CHKO Brdy

16. 3. 2016

Setkání příznivců Slavkovského lesa proběhne v dubnu 8.4.2016

V pátek 8. dubna od 16:00 se můžete těšit na již tradiční podvečer s přednáškami o přírodě nazvané „Setkání příznivců Slavkovského lesa“, které se koná v budově Správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les v Mariánských Lázních (Hlavní 504). Poslechněte si novinky a zajímavosti z průzkumů a objevů v našem regionu za uplynulý rok. První hodinový blok přednášek začíná od 16:00, po přestávce navazuje od 17:10 druhý blok presentací

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

10. 3. 2016

Konference Pastva v chráněných územích

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR vás zvou na 2. společnou konferenci, tentokrát s názvem Pastva v chráněných územích.

AOPK ČR

3. 3. 2016

Setkání s rysem

Správa CHKO Brdy vás zve na zajímavý večer plný povídání nejen o rysovi.

Správa CHKO Brdy

24. 2. 2016

Výstava “40 let chráněné krajinné oblasti Slavkovský les”

Od úterý 1. března do 30. dubna můžete v prostorách Správy CHKO Slavkovský les v Mariánských Lázních shlédnout výstavu “40 let chráněné krajinné oblasti Slavkovský les” a to v provozní době Správy CHKO Slavkovský les.

Regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les

Kalendář akcí

AOPK ČR na Facebooku

Schránka01

Naučné stezky Všechny stezky

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt