Akce

10. 5. 2018 — 2. 9. 2018

Mapování hnízd jiřiček a vlaštovek v CHKO Český kras

Projekt určený především pro školy a pro školní děti, ale i pro jakékoliv jiné příznivce vlaštovek a jiřiček, vyhlašuje Správa CHKO Český kras ve spolupráci se skupinou pro výzkum vlaštovek při Společnosti spolupracovníků Kroužkovací stanice.

Regionální pracoviště Střední Čechy

10. 5. 2018

Ryby, raci, perlorodky

Přednáška Mgr. Tomáše Bodnára o zajímavých druzích vodních toků a nádrží v CHKO Blanský les.

Správa CHKO Blanský les

10. 5. 2018

Seminář Operačního programu Životní prostředí v Hrádku nad Nisou

Seminář je vhodný pro žadatele, kteří připravují žádost o podporu do prioritní osy 4 OPŽP 2014–2020: zástupce samospráv, spolků, zemědělce, projektanty, projektové manažery a další zájemce. Účastníci budou seznámeni s možnostmi čerpání dotačních prostředků v prioritní ose 4, s důrazem na zakládání a obnovu krajinných struktur (remízků, stromořadí, tůní, malých vodních nádrží, biocenter, biokoridorů).

Regionální pracoviště Liberecko

12. 3. 2018 — 31. 10. 2018

Květy Pálavy od jara do podzimu

Po celou vegetační sezónu roku 2018, tedy zhruba od poloviny března do konce října, bude v budově Správy CHKO Pálava v Mikulově pro školy a veřejnost k dispozici výstavka rostlin Pálavy a blízkého okolí.

Správa CHKO Pálava

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

AOPK ČR na Facebooku

Schránka01

Naučné stezky Všechny stezky

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt